Arrigo FMS

Arrigo FMS är en applikation som hjälper organisationer att öka effektiviteten
i planeringen och utförandet av fastighetsdrift och underhåll.

Enkel, effektiv fastighetsförvaltning.

Arrigo FMS är en applikation som hjälper driftchefer säkerställa att inomhusmiljöerna är säkra, bekväma, produktiva och hållbara.

Arrigo FMS tillhandahåller effektiva verktyg för:

  • planerat underhåll
  • felrapporter
  • skaderapporter
  • miljöbedömningar
  • serviceförfrågningar
  • dokumenthantering
  • journaler
  • och mycket mer… 

Arrigo stärker organisationer.

Ökad fastighetsprestanda, optimerad energianvändning
och framtidssäkrade investeringar.