#energiochdrift

Energioptimering & drift med SI Plus


I över 20 år har vi inom SI förädlat våra eftermarknadstjänster. Idag har vi två tydliga paket – SI Plus Energi och SI Plus Drift. Här erbjuder vi både analyser, energioptimering och fastighetsdrift i olika omfattning. Från kontrollrummet i Varberg optimerar och driftar vi många av våra kunders energieffektiva fastigheter över hela Sverige och Norden. Välkommen till plussidan!

Vårt arbetssätt

För oss spelar det ingen roll om vi själva har utfört entreprenaden i en fastighet eller inte. Vi är vana att jobba med och anpassa oss till den infrastruktur och de system som finns i fastigheten. Vår metod är indelad i tre steg – analys, intrimning och kontinuerlig optimering – alla faser med målet att skapa behovsstyrd drift och service, dagliga energioptimeringsvinster och så förstås, ett högre driftnetto.

Våra paket

SI:s paket för energioptimering och drift

SI har alltid stått för ett långsiktigt tänk när det gäller energioptimering och drift. Vi brukar kalla det för SI Plus-effekten när en byggnad blir mer energieffektiv över tid och när driften på samma gång blir enklare att sköta. Våra paket erbjuds för alla typer av fastigheter och kunder, oavsett vilket styrsystem som finns i fastigheten idag. För oss handlar SI Plus om hållbarhet, energioptimering och om att det ska vara enkelt med energismart drift, varje dag.

Tre fördelar med SI Plus Drift

Tre fördelar med SI Plus Energi

Ett framtidssäkert val

Våra SI Plus-paket är en långsiktig investering. Som ett led i detta jobbar vi med standardiserade API:er (Application Programming Interface) där vi på ett säkert sätt ger möjligheter att utveckla kommunikationen med alla de enheter som behövs för att skapa en energieffektiv byggnad. Det gör att våra kunder blir plattformsoberoende och mer framtidssäkra när nya krav ställs på byggnadens infrastruktur.  

Säkerhet möter öppenhet via standardiserade API:er

Jag vill veta mer om
SI Plus och energi & drift

Inom SI finns både bred och djup kunskap. Vårt fokus ligger alltid på att lyssna för att sedan tillsammans med våra kunder hitta det bästa lösningen. Varmt välkommen att höra av dig! 

Låt våra energiingenjörer bistå med EKL:er, energiutredningar med mera

Hos energiingenjörerna på SI hittar du djup och bred erfarenhet av att leta reda på energitjuvar och hitta lösningar. Många av våra kunder tar hjälp av oss i sitt hållbarhetsarbete och för att kunna ta fram sina hållbarhetsrapporter. Vi erbjuder fackmannamässiga energikartläggningar, energiutredningar samt EKL:er (Energikartläggning) – allt för att skapa ännu bättre förutsättningar för energieffektiva fastigheter.

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.