Arrigo EMS

Arrigo EMS är vår energioptimeringapplikation som integreras sömlöst med Arrigo BMS.
Med Arrigo EMS på plats, kan du göra djupgående analyser av din insamlade fastighetsdata och generera massiva energibesparingar i en enskild fastighet eller ett helt bestånd.

Spara tid.
Maximera prestanda.

Arrigo är designad för att spara tid. Energy management omfattar flertalet processer och många olika roller i verksamheten. När alla som arbetar med fastigheten har åtkomst till deras viktigaste information i realtid och därmed
full kontroll, skapas stora möjligheter till energibesparingar:

 • En plattform för samarbete förbättrar produktiviteten tvärs över hela verksamheten.
 • Rollbaserade och anpassade vyer med widgetar för vältajmade och informerade beslut.
 • Åtkomst till kritisk information i realtid möjliggör snabba analyser och omedelbara åtgärder.
 • Enkel åtkomst till underhållsdata och information kring
  daglig drift och operativa incidenter.

Visualisera resultat.

En förutsättning för att spara energi i fastigheter är att förstå energianvändningen och kostnadernas ursprung. Arrigo EMS tillhandahåller en uppsättning enkla analysverktyg som snabbt levererar de insikter som krävs för optimerad byggnadsprestanda. Alltid.

Arrigo EMS erbjuder:

 • jämförelser av energianvändning före och efter genomförda åtgärder, eller mellan olika tidsperioder
 • funktioner för jämförelse av fastigheter
 • normaliserade värden med korrigeringar för variationer av utomhustemperaturen
 • smarta prognoser som visar hur genomförda åtgärder kommer att påverka energianvändningen över tid
 • kvalitetssäkrade rapporter
 • smarta funktioner som sparar tid, t.ex. delning av realtidsrapporter med olika intressenter
 • filtrering baserad på geografiska områden, bostadsområden och fastigheter
 • och mycket mer…

Full kontroll över
energianvändningen.

Arrigo ger fastighetsägare och driftchefer kontroll över energianvändningen. Nyttja kraften i fastighetsdatan från Arrigo BMS-applikationen och kombinera den med djupgående analyser från Arrigo EMS för att uppnå hållbara besparingar. Ta kontroll över dina kostnader, optimera fastighetsprestandan och öka fastighetens kassaflöde och marknadsvärde.

Arrigo stärker organisationer.

Ökad fastighetsprestanda, optimerad energianvändning
och framtidssäkrade investeringar.