#setex

Smart styr från Härnösand till Sollentuna!

Vi har varit verksamma sedan 2001 och har i dag många medarbetare med djup kompetens inom byggnadsautomation. Kunskap som hela tiden utvecklas tillsammans med nya kollegor på Setex – både i Härnösand och Sollentuna.

Om oss

Vi på Setex tar gärna ett totalansvar som omfattar allt från behovsinventering till projektering, konstruktion, programmering, installation och driftsättning. Vår målsättning är att skapa långsiktiga lönsamma lösningar inom ventilation, värme, kyla och energieffektivisering.

Vi är som stoltast när våra kunder får god avkastning på gjorda investeringar både med optimal energieffektivitet och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har bred kompetens inom moderna system för fastighetsautomation.

En enkel plattform för effektiv energiförbrukning och förvaltning

Den skalbara plattformen Arrigo tillhandahåller applikationer för fastighetsautomation (SCADA/HMI), energiuppföljning samt drift och underhåll i en samlad lösning och täcker därmed alla aspekter av digitala och uppkopplade fastigheter.

Plattformens intuitiva gränssnitt ger dig direkt åtkomst till all relevant fastighetsinformation, så att du kan övervaka, energioptimera, agera på larm och vidta åtgärder från alla typer av mobila enheter.

Oavsett om du är fastighetsägare eller systemintegratör så är Arrigo nästa naturliga steg mot framtidens hållbara fastigheter.

En mångsidig plattform för all data.

Samla in data från dina fastigheter. Styr och övervara dina system från ett och samma ställe.

Spara tid. Maximera prestanda.

Övervaka och optimera dina fastigheters energiprestanda.

Enkel, effektiv fastighetsförvaltning.

Planera drift och underhåll. Få full kontroll över all dokumentation.