Nacka Kommun – service och energioptimering via cloudlösning

Via vår mjukvara kan våra energiexperter i Varberg på distans bistå vid servicelarm och samtidigt energioptimera kommunens fastigheter dagligen.

Nacka Kommun – service och energioptimering via cloudlösning

I Nacka har vi ett stort åtagande där vi implementerar en molnlösning i kommunens fastigheter. Via vår mjukvara kan våra energiexperter i Varberg på distans bistå vid servicelarm och samtidigt energioptimera kommunens fastigheter dagligen.

Nacka Kommun

Vi började med en idrottsanläggning och en skola. Idag ingår en stor del av Nacka kommuns fastigheter i integrationen.

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.