En kommun för hållbara lösningar

Inom Varbergs kommun är vårt uppdrag skiftande och samarbetsinriktat.

En kommun för hållbara lösningar

Inom Varbergs kommun är vårt uppdrag skiftande och samarbetsinriktat. Varbergs kommun växer snabbt och samhällsbygget är omfattande. Det handlar om automation och energismarta lösningar för alltifrån skolor, gymnasier, förskolor till vårdinrättningar, äldreboenden badhus och kontorsbyggnader. Vi är också partner inom drift, förvaltning och service. Vårt mål är att vi hela tiden – även när tempot är högt – har en öppen dialog med kommunen om såväl pågående projekt och dess utmaningar som service & förvaltning och energieffektivitet på lång sikt. För Systeminstallation som började sin resa i Varberg är det förstås en speciell känsla att få förtroendet att göra projekt i kommunen där allt började. Många på Systeminstallation bor och lever i Varberg och att få vara med och bidra till energieffektiva byggnader för livets alla skeden gör oss stolta. Tack för förtroendet säger alla vi på Systeminstallation.

Varbergs kommun

En kommun som vill växa hållbart. Varberg är en kommun som vill kombinera stark tillväxt, hög attraktivitet med hållbar samhällsutveckling. Kommunen har bland annat blivit utsedd till årets gröna kommun.

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.