november 16, 2023

Pressmeddelande

SI-gruppen går samman med Oaks och befäster positionen som Sveriges snabbast växande koncern inom energibesparing!

I dagarna har ytterligare ett framgångsrikt bolag i den växande fastighetsautomationsbranschen blivit en del av SI-gruppen. Nu är det Oaks som ansluter till det gemensamma målet att utveckla fler energioptimerade fastigheter för en klimatsmart framtid.

– Idag är det en alltför stor del av Nordens och Europas fastighetsbestånd som slösar med energi och naturens resurser varje dag. I och med denna affär kan vi ytterligare öka takten med att optimera fastigheters befintliga styrsystem och komplettera med den senaste tekniken och mjukvaran. Så realiserar vi både hållbarhetsmässiga och ekonomiska besparingar. Dessutom på kort tid, säger Mikael Norlander, VD SI-gruppen.

Liksom övriga bolag inom SI jobbar Oaks med välbeprövad teknik som sedan kombineras med det senaste inom proptech.

– Vi jobbar med beprövad teknik och i många fall outnyttjad potential som i kombination med den senaste mjukvaran möjliggör omfattande energibesparingar. Vi har också smarta gränssnitt för beslutsstöd i en värld med allt högre hållbarhetsmål. Tillsammans med SI och våra medarbetare får vi nu möjlighet att realisera vår vision. SI:s värderingar och kultur ligger också nära vår egen där människor ska växa ihop med bolaget, och där entreprenörskap och nya lösningar för att spara energi är i fokus,
säger Emil Carlberg, VD på Oaks.

Inom SI finns redan idag en stark kompetens för att möta fastighetsbranschens utmaningar inom hållbarhet och digitalisering. Genom Oaks tillförs ännu djupare kunskap inom automation och proptech, däribland den egna energismarta mjuk-varulösningen Cornelia som utvecklats i nära samarbete med fastighetsägare. I takt med att SI växer skapas nu en allt bredare palett av lösningar för kunden.

Kort om SI-Gruppen
SI som står för Sustainable Intelligence är en ledande koncern inom energioptimering och fastighetsautomation. SI-Gruppen har efter att Oaks anslutit 300 anställda på 17 kontor från Ängelholm i söder till Luleå till norr. Bolaget grundades 1998 i Varberg och omsätter ca 600 Mkr. För mer information: www.wearesi.se

Kort om Oaks
Oaks AB erbjuder tjänster för optimering och effektivisering av inomhusklimat och energiförbrukning i befintliga och nya fastigheter. Bolaget grundades 2018 och har kontor i Borås, Göteborg och Stockholm. Oaks har ca 50 anställda. De fem tidigare delägarna kommer vara kvar i sina nuvarande roller och återinvestera en stor del i SI-gruppen. För mer information: www.oaks.se

Pressbilder
Pressbilder finns att ladda ner här

Kontaktinformation


Mikael Norlander
VD, SI
+46 (0) 340-58 15 66
mikael.norlander@wearesi.se


Emil Carlberg
VD, Oaks
+46 (0) 72 246 44 52
emil.carlberg@oaks.se

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.