#osg

Alltid med ett fabrikatsoberoende perspektiv

Välkommen till OSG – en objektiv partner med djup kompetens inom överordnade system för smart automation och energieffektiva lösningar. 

Vi är och förblir
en objektiv partner!

OSG som startade redan 1994 är idag en vital del av SI-gruppen där vi spelar en central roll när det kommer till expertis och kunskap avseende överordnade system. Vi har djup processkännedom och insikt i teknisk drift och våra erfarenheter sträcker sig från projektering till konstruktion, programmering och driftsättning av automationssystem.

Vi erbjuder moderna systemlösningar som alltid är designade för både drifttekniker och förvaltare. Vi lägger stor vikt vid att vara en objektiv partner med en pragmatisk syn på programvaror där vi alltid väljer den programvara som lämpar sig bäst – för varje projekt.

Vad vi gör

OSG strävar alltid efter att ge våra beställare opartisk rådgivning när det kommer till att skapa verktyg för kostnadseffektiv och tillförlitlig drift & förvaltning. Här  följer några exempel på vad vi erbjuder:

  • Inventeringar och utredningar inom fastighets- och industriautomation
  • Projektering av styr- och övervakningssystem
  • Upprättande av kostnadskalkyler
  • Utvärdering av system och programvaror för fastighets- och industriautomation
  • Leverans, programmering och driftsättning av öppna överordnade system

Överordnade & öppna system

Vi skapar öppna styr- och övervakningssystem på en gemensam övergripande plattform. Våra lösningar kommunicerar med styrsystem (DUC/PLC/SoftPLC) av olika fabrikat inom olika branscher.

OSG samarbetar med programvaru-, DUC/PLC-leverantörer, drifttekniker och förvaltare för att förverkliga de möjligheter som öppna system erbjuder.

Vi ser öppna system som en mötesplats för olika tekniker inom olika branscher. Vi har djup kompetens inom exempelvis:

  • Atvise
  • iFix
  • Plant SCADA (Citect)
  • Webport
  • i4 SCADA (Webfactory)