maj 12, 2023

Unik teknikplattform ger stora besparingar i logikfastigheter

Unik teknikplattform ger stora besparingar i logikfastigheter

Smarta transportterminaler kan ge hundratals miljoner kronor i energibesparing, effektiva transportflöden, ökad säkerhet och minskad manuell hantering. Tillsammans med flera internationella logistikjättar har SI utvecklat en unik styrplattform för logistik fastigheter som ger samordningsvinster på en helt ny skala. Nu görs plattformen SI Logiware tillgänglig för alla.

Dagens galopperande energi- och bränslepriser sätter press på effektivisering av de logistikkedjor som utvecklas i snabb takt med ökad e-handel, växande butikskedjor, produktionsanläggningar, lager och transporthubbar runtom i landet. 

I samverkan med ett trettiotal kunder inom logistik, däribland DB Schenker och DHL, har SI utvecklat en ny, kraftfull plattform för de logistikfastigheter som utgör naven i transportkedjorna.

”Det unika är att vi kopplar samman intelligent fastighetsautomation i terminalbyggnaden med logistikflöden mellan entrégrindar, portar, lastkajer och ankommande fordon. Att samla in data och styra helheten i samma system ger helt nya utsikter att spara både koldioxidutsläpp och pengar. Jag ser oändliga möjligheter”, säger Bobo Ekelundh, delägare på SI.

 

Halverar fastighetens energianvändning

En av SI:s största kunder är DB Schenker, som har sparat 230 miljoner kronor på de 14 år man effektiviserat terminalerna genom SI:s system för fastighetsautomation, som med tiden utvidgats med allt fler funktioner.

”Vi såg tidigt att energibesparing i fastigheten och logistiklösningar hänger ihop. Vi har oerhört många portar i våra fastigheter, som tidigare ofta stod öppna och släppte ut eller in oönskad värme. Idag öppnas porten först när lastbilen är på plats och stängs automatiskt vid inaktivitet. Inne i terminalen är lampor och fläktar enbart igång i utrymmen som används. Vi kontrollerar och kapar effekttoppar för både fjärrvärme och el, temperaturen är reglerad och systemet signalerar så snart något avviker. På så vis kan vi kontrollera och minimera energiförbrukningen”, säger Tomas Eriksson, fastighetschef på DB Schenker Property.

 

Logistikstyrning: ”revolutionerande faktor”

De verkligt unika fördelarna kommer in när samma smarta teknik används för att effektivisera logistiken och dirigera trafiken i och kring terminalen, uppgifter som annars oftast utförs manuellt. 

När en transport kommer till entrén läser en kamera av registreringsnumret och matchar det mot ordrar i systemet. Ankomsten registreras, sker den inom avtalad tidsslot öppnas grinden och föraren anvisas till rätt port via en skärm vid grinden eller SI Logiwares mobilapp. Vid kö anvisas bilen till en väntzon. 

”Systemet är ett betydelsefullt hjälpmedel för effektivera, digitalisera och förbättra vårt arbete. Det blir mycket lättare för chaufförerna att hitta rätt bland våra upp till 200 portar. Lastning och lossning går snabbare och vi blir mer effektiva inne i terminalen när godset automatiskt hamnar rätt. Det här är en stor förbättring för oss i DB Schenkervärlden, som kan bli en revolutionerande faktor i alla våra större terminaler om allt går som planerat, säger Magnus Wik, processpecialist för terminaler på DB Schenker.

 

Ökad säkerhet och smart elladdning

Utöver sparade kronor i form av energi- och tidsbesparing tillkommer fördelar som sömlöshet och användarvänlighet, då systemet kan avläsas och styras via användarvänliga gränssnitt i telefoner, läsplattor och datorer – på plats eller på distans. 

En annan hett eftertraktad funktion är den ökade säkerhet som följer av att alla ankomster och avfärder loggas via kamera, access beviljas på förhand och sköts automatiskt och såväl grindar som portar kan låsas och låsas upp automatiskt eller på kommando, individuellt eller som helhet.

Nya funktioner utvecklas kontinuerligt, ett exempel är flexibel laddning av elfordon. 

”Fastigheter är en fantastisk möjlighet att producera energi, exempelvis genom solceller på taket med batterilager. Vi har full kontroll på solenergiproduktionen, batteriernas laddningsnivå, när det är mest lönsamt att ta el från solen eller elnätet. Systemet avgör om en bil under lastning enbart ska laddas så mycket som krävs för resan till nästa terminal, eller om elen är billig och bilen ska laddas helt och hållet, säger Bobo Ekelundh.

 

Lönsam investering hela vägen

För DB Schenker är det många små besparingsströmmar som givit hundratals sparade miljoner under åren. 

”Det gynnar våra kunder i slutändan att vi har en effektiv lösning för välfungerande fastigheter. Vi har naturligtvis gjort investeringar för att uppnå besparingarna, men de har varit lönsamma under hela vägen. Jag är nöjd med resultatet, det är helt klart till belåtenhet, säger Tomas Eriksson.

 

Pressbilder kan hämtas här

För mer information om SI Logiware och intervjuer, kontakta:

Bobo Ekelundh
Bobo Ekelundh Delägare, SI
+46 (0) 70-967 92 01
+46 (0) 340-58 15 01

 

bobo.ekelundh@wearesi.se

Simon Sandehl Försäljning
+46 (0) 8-409 101 64

 

simon.sandehl@wearesi.se

 

OM SI

Vi på SI utvecklar, integrerar och driftar mjukvaror och system som levererar lösningar för energieffektivisering och automation i alla typer av fastigheter. Redan från start var vägvinnande samarbeten avgörande för oss. Vi utvecklar och vårdar alltid våra relationer, både med leverantörer och våra slutkunder – allt för att skapa en kultur där det är självklart att målsättningar uppnås bäst genom att jobba TILLSAMMANS. 

Idag är vi över 200 medarbetare som arbetar från våra kontor i Varberg, Göteborg, Sundsvall, Luleå, Kungälv, Halmstad, Ängelholm, Skövde, Östersund, Grästorp, Falkenberg, Tyresö och Stockholm. Vi energieffektiviserar varje dag i fastighetsbestånd inom Kommun, kontor & affärslokaler, Bostäder, VA, Spa & Bad, Hotell, Logistik och Energi- & Drifttjänster. Välkommen till SI!

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.