maj 5, 2023

SI:s nordligaste kontor är i full gång i Luleå!

Under våren har SI slagit upp dörrarna till sitt nya kontor i Luleå! De som fått uppdraget att starta vårt hittills nordligaste kontor heter Toyne Ringwald och Robert Enberg – båda med tunga meriter inom fastighetsautomation och energieffektivisering av fastighetsbestånd.

– Vi satsar bland annat på att kunna hjälpa våra kunder med att energieffektivisera och optimera befintliga byggnader så att de presterar som det en gång var tänkt och bättre med hjälp av ny tillgänglig teknik, säger Toyne Ringwald, Kundansvarig.

Både Robert och Toyne har långvarig och praktisk erfarenhet från fastighetsbranschen inom alltifrån skötsel, drift och underhåll till förvaltning och förstås programmering och systemintegration.

– Tillsammans med hela SI-Gruppen vi vill ge våra kunder en möjlighet att vara proaktiva vad det gäller att hitta avvikelser i byggnadernas drift- och energisystem. Detta så att de snabbt och enkelt kan hantera dem för och undvika onödiga energikostnader, säger Toyne Ringwald.

SI i Luleå kommer fokusera på entreprenader samt moderniseringar av befintliga styrsystem men också på att bistå med att granska handlingar och utföra energianalyser som ligger till grund för ”effektiv” energieffektivisering och optimera både på kort och lång sikt.

– Just nu offererar vi exempelvis en ny styrutrustning i en fastighet inkluderat med att säkerställer dom befintliga funktionen på värmen och ventilationen – där vi även kan tillhanda hålla en integration mot kundens befintliga plattform som redan finns idag. Det tycker jag är ett bra exempel på hur modern automation ser ut. Man utgår från det man har och ser till att optimera det på bästa sätt, säger Toyne Ringwald, SI i Luleå.

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.