Kvalitet

Kvalitet i varje steg

Att bygga olika typer av apparatskåp och processkåp av högst kvalitet är inget som kommer av sig självt. Utförlig egenkontroll och testning av varje skåp är förstås ett måste men vägen dit är minst lika viktig.

Vår arbetsprocess är väldokumenterad och förfinad i decennier, allt för att säkra upp kvalitet i varje steg. Det börjar redan vid ankommande order och beställning av rätt material med säker leverans, i rätt tid.

När skåpet börjar monteras utgår vi från anpassade checklistor med frågor som kan beröra alltifrån omplintraderna ska vara upphöjda från plåten, till hur utrymmet ser ut för kontaktorer, reläer, dvärgbrytare och jordfelsbrytare? Sedan följer placering av komponenter, trådning dimensionering, märkning, kapsling, deltester och löpande kontroller.

Det är ett komplext arbete med en rad små moment och det är därför vi lagt så stor möda och tid på att utveckla en process som är effektiv och på samma gång garanterar högsta kvalitet. Ordning och noggrannhet är extremt viktiga nycklar på vägen på mot att låsa upp ett perfekt skåp ute hos våra kunder och partners.

info@wearesi.se
0340-48 30 80

Härdgatan 9
432 32 Varberg

© Copyright – IZ Elmontage | All rights reserved