Driftinformation

Här finner du information om eventuella driftstörningar.

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.