Funktionalitet till max.

Systeminstallations skalbara HMI/SCADA, Arrigo BMS, stärker systemintegratörer och fastighetsägare. Med en HTML5-baserad, framtidssäkrad teknik sparar du tid på integration, drift och underhåll. 

Med Arrigo BMS kan du när som helst övervaka, visualisera och analysera alla nivåer av ditt system från datorn, surfplattan eller mobilen. Arrigo BMS är kompatibel med alla tidigare generationer av Systeminstallations lösningar.

Arrigo API. Utveckla den fulla
potentialen av dina fastigheter.

Arrigo BMS är utrustad med ett stabilt API för enkel import och export av data från olika system. Via det öppna API:et gör Arrigo BMS all data tillgänglig och kan integreras med flera externa system såsom hotellbokningstjänster, affärssystem osv. Insamlad data kan användas antingen direkt i Arrigo BMS eller i andra system som är anslutna via det öppna API:et.

Tack vare enkel teknik baserad på graphQL/REST och krypterad överföring kan du lägga till och radera information, läsa och skriva värden samt hämta information, historik, sparade data och realtidsdata. Du kan även ansluta via websocket direkt till Arrigos backbone och skriva dina egna tillägg, som kan hämtas via funktioner på serversidan.

Tredjepartsintegration.

Användare kan enkelt integreras med styrenheter från valfri tillverkare via OPC. För att hämta in data från tredjepartssystem till uppkopplade styrenheter kan integration ske genom olika gränssnitt såsom Modbus, BACnet och Mbus. Alla som arbetar med Arrigo BMS kan aggregera data på ett flexibelt sätt, oavsett källa.

Diagram, dataloggning
och realtidstrender.

I Arrigo kan du enkelt spåra historisk information för att kunna fatta välinformerade beslut. Användare kan välja mellan analoga och digitala signaler. Dessa visas som trend i ett historiskt diagramfönster. Beroende på typen av signal kan loggning av historisk data göras på följande sätt:

 • Tidsloggning för varje enskilt loggad variabel: fasta intervaller, används normalt för analoga värden.
 • Händelsebaserad loggning: loggas enbart när det sker en statusförändring, används normalt för digitala signaler och larmsignaler.
 • Realtidsloggning: loggas när signalen visas i det historiska diagramfönstret. Loggningen uppdateras kontinuerligt och förloras när fönstret stängs. Realtidsloggning kan användas med valfri signal i Arrigo BMS.

Med hjälp av diagrammet är det enkelt att se, zooma, scrolla och exportera data. Dessutom kan det utförda arbetet sparas för att kunna fortsättas vid ett senare tillfälle, antingen som personligt arbete eller som ”globalt” arbete.

Skapa dynamiska flödesbilder
och visualisera processer i realtid.

Dynamiska flödesbilder kan vara fantastiska verktyg för att visualisera din anläggning och aktuell driftinformation. Arrigo BMS erbjuder en verktygslåda för kreativt arbete och ger systemintegratörer tillgång till ett omfattande bibliotek av grafiska objekt, som kan användas som de är eller anpassas efter varje applikation.

Med Arrigo BMS kan
systemintegratörer effektivt skapa verksamhetskritiska funktioner med:

 • grafiska symboler
 • komplex grafik
 • animationer och interaktioner genom att använda JavaScript inuti en SVG
 • anpassningar av grafiska attribut såsom fill style, line style, orientering, placering och synlighet.

Larm­hantering

Komplett larmhantering.

En vanlig utmaning för driftchefer är att de inte får tillräckligt med information vid larm som genereras av fastigheters BMS. Att kunna härleda orsaken till larmet och vidta rätt åtgärder så snabbt som möjligt är avgörande för att långsiktigt kunna minska antalet larm eller driftstopp.

Arrigo är plattformen som hanterar fastighetsdata från flera källor. Via Modbus, BACnet, M-Bus och OPC kommunicerar Arrigo med styrenheter och fältprodukter i systemet och larmar direkt, om något är fel.

Arrigo erbjuder effektiva funktioner för strukturering och samordning av larm. Dessutom säkerställs att rätt roller informeras, så att rätt åtgärder kan vidtas omedelbart.

Larmfunktioner i Arrigo:

 • Larmwidgetar ger tillgång till larmhistorik och relevant information i realtid.
 • Konfigurerbara verktyg i runtime för att snabbt fastställa larmtyp och plats, med alternativ för snabb analys och åtgärd, såsom bekräftelse, blockering osv.
 • Stort antal filtermöjligheter.
 • Möjlighet att lägga till larm i historiska diagram.

Fjärrlarm.

Arrigo BMS erbjuder komplett stöd för pushnotiser och kan omedelbart informera användare om relevanta larm och varningar med hjälp av en mängd olika kanaler. Nedanför listas de vanligaste kanalerna:

 • SMS (UCP, TAP, PC-Text) osv.
 • SMS via GSM-modem för snabba SMS (<15 sekunder) utan en fysisk telefonanslutning>
 • E-post (SMTP)
 • och mer …

Rapporter.

Översiktliga rapporter är ett måste för hållbar fastighetsautomation. Arrigo genererar sina rapporter baserade på avancerade databehandlings- och analysfunktioner. All fastighetsdata i applikationen kan användas för att generera en rapport, exempelvis:

 • Data från fältprodukter (t.ex. en styrenhet)
 • Egenskaper från systemresurser
 • Sökresultat
 • Historiska dataloggar eller händelser
 • Scriptgenererad data

Att arbeta med rapporter är en mycket bra strategi för att kontinuerligt minska antalet larm och effektivisera energianvändningen i en fastighet. Arrigo kan också fungera som ett viktigt verktyg för prioritering av drift- och underhållsarbeten.

Rapporter kan exporteras i olika format, bland annat CSV och PDF, och även skickas via e-post. Rapporter kan också genereras manuellt, vid specifika händelser eller enligt ett schema.

Skript.

För kunder som arbetar med egenutvecklade anpassningar och/eller integration erbjuder Arrigo BMS en öppen plattform för klient- och serverscript. Arrigo BMS använder JavaScript (ECMA-script 6 som standard), vilket möjliggör avancerad logik, data mining, SQL-access, implementering av skräddarsydda funktioner samt åtkomst till andra applikationer och API:er.

JavaScript ingår i Arrigos serverscript och stöds av de flesta vanliga webbläsare. Det är lätt att komma igång med JavaScript, som är ett av de mest använda programmeringsspråken för alla typer av program, över hela värden.

Säkerhet, access och behörigheter

Arrigo erbjuder ett urval av integrerade säkerhetsmodeller och alternativ, bland annat:

 • Lösenord och användarinformation lagras på servern och använder en Sha256-password hash algoritm.
 • Användarbehörigheter i Arrigo-programmet baseras på ansvarsområden och behörighet
 • Microsoft Windows Authentication hanterar rättigheter till Arrigo-användare, som verifierats på en domain controller eller lokal dator, baserat på användarens identitet och grupptillhörighet
 • Kunder som använder Arrigo-plattformen drar nytta av en säker integration, hela vägen ner till enskilda dataelement eller attribut
 • Säker kommunikation via http och WebSocket via TLS 1.3-krypterad anslutning (HTTPS och WSS)

Språkstöd

Arrigo har utvecklats med komplett språkstöd för engelska, tyska, franska och svenska för både systemintegratörer och slutanvändare. Operatörsgränssnittet är tillgängligt i ytterligare språk. Kontakta din lokala Arrigo-leverantör för mer information.

Systemkrav

Systemkrav för Arrigo BMS

Arrigo BMS kräver 64-bitarsversion av Windows på följande OS:

Windows 10

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Arrigo BMS Installer kräver PowerShell 5 eller senare.

Uppgraderingsavtal inkluderas:

Alla nya Arrigo-licenser omfattar ett kostnadsfritt ettårigt uppgraderingsavtal. Registrera dig för ett nytt avtal under året och se till att du alltid arbetar med den senaste versionen.

Arrigo stärker organisationer.

Ökad fastighetsprestanda, optimerad energianvändning
och framtidssäkrade investeringar.

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.