Arrigo BMS

Den skalbara HMI/SCADA-applikationen, Arrigo BMS, stärker systemintegratörer och fastighetsägare. Med en HTML5-baserad, framtidssäkrad teknik sparar du tid på integration, drift och underhåll. Med Arrigo BMS kan du när som helst övervaka,

visualisera och analysera alla nivåer av ditt system från datorn, surfplattan eller mobilen. Arrigo BMS är kompatibel med alla tidigare lösningar från Systeminstallation.
Oavsett styrsystem är det enkelt att övergå från ett befintligt system till Arrigo BMS, framtidens Building Management System.

En mångsidig plattform för all data.

Högpresterande fastigheter.

Den skalbara plattformen Arrigo omfattar alla aspekter som krävs för smarta uppkopplade och högpresterande fastigheter. Arrigo består av smarta applikationer för fastighetsautomation, energiuppföljning samt drift och underhåll. Baserat på all data som hämtas in i Arrigo kan du som fastighetsägare eller driftchef implementera och följa upp dina strategier. Dessutom kan du säkerställa en behaglig komfortnivå samtidigt som du minimerar energianvändningen för uppvärmning, kylning, belysning, ventilation, m.m.

All fastighetsdata samlad på en plattform.

Arrigo är ett effektivt verktyg för alla som vill ge sina samarbetspartners en enastående användarupplevelse och skapa mervärdestjänster. Arrigo BMS-applikationen samlar data från alla system och kringtjänster så som IT-system, hotellbokningssystem, molntjänster osv. All aggregerad data visualiseras via intuitiva och responsiva gränssnitt baserad på dashboards och smarta widgetar. En gemensam plattform för fastighetsägare, fastighetsskötare och systemintegratörer möjliggör effektivt samarbete, snabbt beslutsfattande och omedelbar uppföljning av genomförda insatser.

Arrigo stärker organisationer.

Ökad fastighetsprestanda, optimerad energianvändning
och framtidssäkrade investeringar.

Stärker effektivt samarbete.

Ett intuitivt användargränssnitt är första steget mot en positiv medarbetarupplevelse. Med all nödvändig information på plats kan alla arbeta effektivt i en produktiv miljö där alla roller bidrar till en fastighet som jobbar för dig och din verksamhet. I Arrigo arbetar alla med just  den data som är relevant, oavsett roll. All data visualiseras via anpassade dashboards, smarta widgetar och kraftfull grafik genom interaktiv SVG. Den smidiga responsiva designen hos Arrigo gör det möjligt att använda alla funktioner på alla typer av enheter.

Arbeta från valfri enhet.
När som helst. Var som helst.

Arrigo välkomnar alla användare till ett intuitivt gränssnitt. Dina skräddarsydda vyer anpassas perfekt efter varje typ av skärm. Oavsett om du är driftchef, fastighetsskötare eller energikonsult så ger Arrigo dig snabb åtkomst till kritiska parametrar för enkel konfiguration, var du än befinner dig. Dessutom stödjer plattformen ditt arbetsflöde oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobil.

Arrigo-widgetar.
Tar liten plats, ger stora fördelar.

Arrigo-widgetar är smarta, lättanvända applikationer med ett grafiskt gränssnitt som visualiserar parametrar i realtid och erbjuder värdefulla insikter i de viktigaste parametrarna i systemet. Några av de mest använda widgetarna är larmwidgetar och trendwidgetar. En Arrigo-widget kan bestå av olika komponenter såsom textfält, flikar, grafiska animationer eller interaktiva SVG-animationer.

Arrigo dashboards.
Allt på en plats. Alltid.

Arrigo dashboards består av Arrigo-widgetar och är tillgängliga från alla typer av mobila enheter. Widgetarna ger en översikt över verksamhetskritisk data i realtid och samlar all information på ett ställe.

Dashboards är de viktigaste effektivitetsskaparna i Arrigos gränssnitt. Navigerbara dashboards synliggör data hela vägen från den övergripande nivån till servicenivån eller individuella mätvärden. Här skapas överblick och du får snabbt tillgång till exakt den data visualisering som krävs för dig i din roll. 

Anpassade vyer.
Precis som du vill ha det.

När det gäller BMS-system har varje användare olika rutiner. Vissa börjar dagen med att se på larmloggarna medan andra fokuserar på energiövervakning. Arrigo hjälper alla plattformsanvändare att spara tid genom anpassade vyer baserade på deras mest använda widgetar. Så startar varje användare Arrigo med sin version av en dashboard. När som helst. Var som helst.

  • Översikt över energianvändningen
  • Minskad nettodriftkostnad över tid
  • Inspirerad personal tack vare gränsnitt som förstår vad som behövs för att göra ett bra jobb.
  • Tydlig ansvarsfördelning genom enkla gränssnitt för avrop och status.
  • Enkel översikt över viktiga värden
  • Snabb tillgång till larm- och supportärenden
  • Snabb åtkomst till loggad data
  • Enkel översikt på vem som gör vad
  • Rapporter till ledningen
  • Enkel tillgång till prioriteteringar

Arrigo BMS

Alla data. En plattform. Kraftfulla verktyg för systemintegratörer och systemarkitekter.

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.