Den heltäckande plattformen för
morgondagens uppkopplade fastigheter.

Den skalbara plattformen Arrigo tillhandahåller applikationer för fastighetsautomation (SCADA/HMI), energiuppföljning samt drift och underhåll i en samlad lösning och täcker därmed alla aspekter av digitala och uppkopplade fastigheter.

Plattformens intuitiva gränssnitt ger dig direkt åtkomst till all relevant fastighetsinformation, så att du kan övervaka,

energioptimera, agera på larm och vidta åtgärder från alla typer av mobila enheter.

Oavsett om du är fastighetsägare eller systemintegratör så är Arrigo nästa naturliga steg mot framtidens hållbara fastigheter.

Arrigo.

Den mångsidiga plattformen för effektiva och hållbara fastigheter.

Arrigo EMS

Övervaka och optimera dina
fastigheters energiprestanda.

Arrigo BMS

Samla in data från dina fastigheter. Styr och övervara dina system från ett och samma ställe.

Arrigo FMS

Planera drift och underhåll. Få full
kontroll över all dokumentation.

Helt enkelt,
smarta fastigheter.

Höjer dina fastigheters lönsamhet och värde.

Spara tid.
Maximera effekten av samarbeten.

Arrigo är designad för att spara tid. BMS:en hanterar all styrning i fastigheten och visualiserar detta för alla roller i verksamheten. När alla som arbetar med lösningen har åtkomst till deras viktigaste information, är det enkelt att jobba effektivt:

 • En plattform för samarbete förbättrar produktiviteten över hela verksamheten.
 • Rollbaserade och anpassade vyer med widgetar för vältajmade och informerade beslut.
 • Åtkomst till rätt information i realtid möjliggör snabba analyser och omedelbara åtgärder.
 • Enkel åtkomst till underhållsdata och information kring
  daglig drift och larm.

Optimera
energianvändning.

Att styra energianvändningen och samtidigt säkerställa kvaliteten på inomhusklimatet är en av de viktigaste utmaningarna för fastighetsägare och driftchefer. Arrigo ger en tydlig bild av energianvändningen och hur fastigheten används. Detta genom:

 • Smarta energihanteringsverktyg (EMS) för dataanalyser, jämförelser, prognoser, uppföljningar med mera.
 • Visualiserade värden i realtid ger viktiga insikter för effektiv uppföljning av genomförda åtgärder och anpassningar.
 • Energirapporter för interna och externa intressenter eller för benchmarking (t.ex. enl. BREEAM, LEED, etc.) för ökad prestanda
  i enskilda fastigheter eller hela fastighetsbestånd.

Framtidssäkrade
investeringar.

Att spara tid och energi är den främsta anledningen till varför fastighetsägare väljer att investera i Arrigo. Systematisk balansering av livscykelkostnader så som underhålls-, drifts- och utbytes-/reparationskostnader under fastighetens liv, är en viktig del av Arrigo. Så här hjälper Arrigo dig att skapa hållbara system:

 • Arrigo skapar maximal livslängd för alla våra lösningar under livscykeln.
 • Om du idag har en lösning baserad på EXOscada, finns inbyggda funktioner för enklare konvertering – allt för ökad återanvändning av konfigurationer och grafik.
 • Arrigo-plattform är öppen och kan kommunicera med marknadens vanligaste system och produkter.

Green-tech för
en hållbar framtid.

Arrigo digitaliserar fastigheter genom att koppla ihop fastighetens system och på så vis dra nytta av alla data som finns i fastigheten.

Arrigos effektiva analysverktyg stödjer alla som arbetar med fastigheten eller fastighetsbeståndet genom datadrivna insikter. Vad kan optimeras för bästa energieffektiva användarupplevelse? Vad bör implementeras?

Arrigo är en mycket lönsam investering som går långt bortom ren ekonomisk avkastning. Arrigo bidrar till hälsa, välbefinnande och produktivitet samtidigt som energianvändningen minskas, miljön gynnas och koldioxidutsläppen minimeras.

Alltid full kontroll. Alltid redo.

Innovation som sparar tid.

Arbeta från valfri enhet.
När som helst. Var som helst.

Arrigo välkomnar alla användare till ett intuitivt gränssnitt. Dina skräddarsydda vyer anpassas perfekt efter varje typ av skärm. Oavsett om du är driftchef, fastighetsskötare eller energikonsult så ger Arrigo dig snabb åtkomst till relevanta parametrar för enkel konfiguration, var du än befinner dig. Dessutom stödjer plattformen ditt arbetsflöde oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobil.

Arrigo-widgetar.
Tar liten plats, ger stora fördelar.

Arrigo-widgetar är smarta, lättanvända applikationer med ett grafiskt gränssnitt som visualiserar parametrar i realtid och erbjuder värdefulla insikter i de viktigaste funktionerna i systemet. Några av de mest använda widgetarna är larmwidgetar och trendwidgetar. En Arrigo-widget kan bestå av olika komponenter såsom textfält, flikar, grafiska animationer eller interaktiva SVG-animationer.

Arrigo dashboards.
Allt på en plats. Alltid.

Arrigo dashboards består av samlade Arrigo-widgetar och är tillgängliga från alla typer av mobila enheter. Widgetarna ger en översikt över kritisk data i realtid och samlar all information på ett ställe. Dashboarden anpassas efter just din verksamhet och skapar både tids- och energivinster varje dag.

Dashboards är de viktigaste komponenterna i ett användargränssnitt. Navigerbara dashboards synliggör data hela vägen från den övergripande nivån ner till servicenivån och fältkomponenters individuella mätvärden.

Anpassade vyer.
Precis som du vill ha det.

När det gäller BMS-system har varje användare olika rutiner. Vissa börjar dagen med att se på larmloggarna medan andra fokuserar på energiövervakning. Arrigo hjälper alla plattformsanvändare att spara tid genom anpassade vyer baserade på deras mest använda widgetar. Varje användare av Arrigo startar med sin version av dashboarden – när som helst. Var som helst.

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.