juni 8, 2022

Samarbete ska ta SI till framtidens hållbara fastigheter!

För Sverigebaserade SI som jobbar med att energieffektivisera svenska fastighetsbestånd har framgångsfaktorn sedan starten varit att samarbeta i flera led. Nu förstärker SI den grundfilosofin ytterligare under parollen ”We are SI” (Vi är SI) som också är adressen för den nyligen lanserade webben – wearesi.se. We are SI sammanfattar helt enkelt en övertygelse om att den enda vägen för att kunna leverera framtidens hållbara fastigheter är att jobba tillsammans. 

–  Det handlar om att få kunder, partners och oss själva som integratörer och innovatörer att dra åt samma håll. Hur vi får alla från driftteknikern till fastighetsägaren och verksamhetens VD att vilja skapa hållbara och intelligenta fastigheter ihop, säger Mikael Norlander, VD på SI. 

Fastighetsautomation kan vara ett svårt begrepp för gemene man men i grunden är det en fråga om att få fastighetens energiförbrukning att gå ned utan att för den skull göra avkall på komforten. För att nå dit behövs en infrastruktur i fastigheten som kan läsa av data om temperaturer, koldioxidnivåer, tryck etc. Utöver det krävs programvaror och intuitiva gränssnitt som gör det enkelt att optimera energiförbrukningen i en fastighet – eller i ett helt bestånd.


– Vi har alltid sett till helheten när vi energieffektiviserar fastigheter. Alla måste ha rätt förutsättningar att bidra med från sitt håll. VD:n vill ha koll på energikostnader och göra hållbarhetsrapporter. Vi som integratörer vill enkelt kunna integrera driftsäkra lösningar för att sedan kunna optimera både på distans och på plats i fastigheten. Driftteknikern vill säkra komforten, ha koll på energiförbrukningen och snabbt kunna åtgärda fel och hjälpa hyresgästen, säger Mikael Norlander.    

Det här kräver samarbete där alla parter jobbar tillsammans för att uppnå intelligenta lösningar som håller över tid – och faktum är att SI står för just det – Sustainable Intelligence – vilket på många sätt sammanfattar allt det SI gör, menar Mikael Norlander.  


– Vår övertygelse är att framtidens hållbara fastigheter kommer skapas tillsammans och det arbetet sträcker sig långt bortom SI:s energieffektiva lösningar. Ju fler vi blir som bidrar längs hela värdekedjan desto snabbare når vi målet om energieffektiva och klimatsmarta byggnader, säger Mikael Norlander.  


OM SI

SI utvecklar mjukvaror och system som levererar lösningar för energieffektivisering och automation i alla typer av fastigheter. Redan från start var vägvinnande samarbeten viktigt för oss. Vi utvecklar och vårdar alltid våra relationer, både med leverantörer och våra slutkunder – allt för att skapa en kultur där det är självklart att målsättningar uppnås bäst genom att jobba TILLSAMMANS. Idag är vi över 160 medarbetare som arbetar från våra kontor i Varberg, Göteborg, Kungälv, Halmstad, Ängelholm, Skövde, Östersund, Grästorp, Falkenberg och Stockholm. 

Vi energieffektiviserar varje dag i fastighetsbestånd inom Kommun, Kontor & Affärslokaler, Bostäder, VA, Spa & Bad, Hotell, Logistik och Energi- & Drifttjänster. Välkommen till SI!