februari 3, 2022

Fokus på bra ventilation – en positiv effekt av pandemin!

Den pågående pandemin har ökat intresset för ventilation och luftkvalitén i inomhusmiljöer. Exempelvis så har EU och WHO tagit fram en rad styrdokument som ska fungera som vägledning för förbättrad ventilation kopplat till covid-19. SI´s energiingenjör Malin Nilsson brinner för ämnet och vi passade på att fråga henne lite mer kring hennes syn på virus och ventilation.

– Det första jag skulle vilja lyfta fram är att de som idag har en modern ventilationslösning, från oss eller någon annan SI-integratör, har kommit en bra bit på vägen. Alla system vi gör följer inte ”bara” lag- och myndighetskrav utan är skräddarsydda för bättre inomhusluft och god komfort för varje unik fastighet.

Malin lyfter dock fram att vi idag inte mäter mängden viruspartiklar i fastigheter men att ny forskning likt universitetssamarbetet ”Byggnader post corona” (Buildings Post Corona) håller på att titta närmare på detta. Sedan tidigare vet vi emellertid att effektiv ventilation är avgörande för att inte viruspartiklar, bakterier eller gifter ska bli kvar eller existera i större mängder i en fastighet.

– I hus där många människor vistas samtidigt som till exempel skolor, äldreomsorg, kontorshus eller affärslokaler är det särskilt viktigt med bra ventilation, menar Malin Nilsson.

Hon berättar vidare om vad fastighetsägare kan göra för att förbättra inomhusluften på ett energieffektivt sätt. Att endast höja flödet i hela ventilationslösningen är inte något Malin rekommenderar.

– I tider av ökad smittspridning går det att forcera ventilationen en period, men samtidigt är det en energiförlust att ha ventilationen på full fart när eller där det inte behövs. Det är många lokaler som står tomma periodvis, säger Malin Nilsson och fortsätter.

– Optimalt är om ventilationsaggregatet är behovsstyrt, alltså är anpassat för lokalen och för antalet personer som vistas där vid varje givet tillfälle. Vi på SI  erbjuder system som mäter halten av koldioxid, luftfuktighet, antal personer och temperatur i varje rum. Mätvärdena från de olika rummen skickas vidare till en liten ”styr-dator” (PLC/controller) som ökar och minskar ventilationen efter behov. Eftersom mätningarna sker kontinuerligt kvalitetssäkras luften i realtid, säger Malin Nilsson. Dessa hus är som vi brukar säga – smarta hus.

Hur gör man då om man är fastighetsägare och vill försäkra sig om att man har bästa möjliga luft och en hållbar lösning?

– Då kontaktar man mig, säger Malin och skrattar. Nej, alltså, vårt första steg är att någon av våra energiingenjörer går igenom det befintliga ventilationssystemets statistik och inställningsvärden.

Malin berättar att även när det gäller anläggningar som inte är uppkopplade finns det alltid mycket som kan göras för att förbättra ventilationen.

– För mig är det viktigt att ventilationslösningen både bidrar till att personer som vistas i fastigheten mår bra och till effektiv energiförbrukning, avslutar Malin Nilsson.